narvanitidis

Επιτέλους τέλος!! Ανακοινώθηκε πρόσφατα η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου των Μεταλλευτικών Μεταλλουργικών Εγκαταστάσεων Μεταλλείων Κασσάνδρας Χαλκιδικής της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός ΑΕΜΒΧ. Συγκεκριμένα ο Υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιώργος Παπακωνσταντίνου, υπέγραψε την απόφαση αφού σύμφωνα με την υποβληθείσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων τηρήθηκαν πλήρως τα προβλεπόμενα από την Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία και έγινε μακρά διαβούλευση με την τοπική κοινωνία και φορείς της περιοχής καθώς και τις συναρμόδιες Υπηρεσίες άλλων Υπουργείων. Το έργο των μεταλλευτικών και μεταλλουργικών εγκαταστάσεων στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής αφορά σε μια επένδυση παγίων της τάξης των 1,3 δισ. ευρώ, η οποία σε πλήρη ανάπτυξη θα απασχολεί άμεσα 1800 περίπου εργαζόμενους, και έχει σκοπό την εξόρυξη, επεξεργασία και παραγωγή, μετάλλων όπως άργυρος, χρυσός, χαλκός καθώς και συμπυκνώματα μετάλλων μολύβδου και ψευδαργύρου. Οι πολίτες του Δήμου Αριστοτέλη αλλάζουν σελίδα και στρέφουν το βλέμμα τους στην οικονομική και κοινωνική πρόοδο της περιοχής τους, λένε με υπεύθυνο τρόπο ναι στην συνδιαχείριση και πραγματική προστασία του περιβάλλοντος και συνεισφέρουν έτσι στην αναπτυξιακή προοπτική και οικονομική ανάταση της χώρας. Η Χαλκιδική λοιπόν στέλνει το μήνυμα και θέτει τις βάσεις για την άμεση αξιοποίηση των κοιτασμάτων 54 τόνων χρυσού και 96 τόνων αργύρου στο Πέραμα, με την αποδοχή του επενδυτικού σχεδίου των Χρυσωρυχείων Θράκης, αλλά και των 37,5 τόνων χρυσού στις Σάππες. Η Χρυσωρυχεία Θράκης Α.Μ.Β.Ε. είναι ελληνική μεταλλευτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στην έρευνα και την αξιοποίηση χρυσοφόρων κοιτασμάτων στην Βόρεια Ελλάδα. Ο βασικός στόχος της εταιρείας είναι η ανάπτυξη και η λειτουργία του Έργου Χρυσού Περάματος στα όρια Έβρου και Ροδόπης, που προβλέπει την προαναφερόμενη αξιοποίηση των περίπου 54 τόνων επιθερμικού χρυσού και 96 τόνων αργύρου. Η ετήσια παραγωγή υπολογίζεται σε 4 τόνους και η συνολική διάρκεια εκμετάλλευσης 10 περίπου χρόνια. Η εταιρία ανήκει στην Καναδική μεταλλευτική εταιρεία Eldorado Gold Corporation, με παραγωγικές δραστηριότητες χρυσού σε μεταλλεία στην Τουρκία, την Κίνα και την Βραζιλία. Η επένδυση υπόσχεται να δημιουργήσει 200 άμεσες θέσεις εργασίας και περί τις 800 έμμεσες. Η άμεση προτεινόμενη επένδυση εκτιμάται στα 120 εκατ. ευρώ και σε βάθος δεκαετίας θα επενδυθούν στην περιοχή επιπλέον 174 εκατ. ευρώ. Το 70% των κεφαλαίων αυτών θα επενδυθεί στην περιοχή της Θράκης, ενώ το ελληνικό δημόσιο θα έχει εισροές από την άμεση φορολογία της εταιρείας ύψους άνω των 120 εκατ. ευρώ. Σήμερα πλέον η εταιρεία έχει προσαρμόσει την προκαταρκτική περιβαλλοντική μελέτη στις παρατηρήσεις σχετικής απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας ενόψει υποβολής της τελικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Σύμφωνα με την εταιρεία, υπό τις παρούσες δύσκολες συνθήκες και τις δυσοίωνες προβλέψεις για το μέλλον και στην προσπάθεια που γίνεται για την ανάπτυξη όλων των πλουτοπαραγωγικών πηγών της χώρας, το έργο χρυσού Περάματος αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα οικονομικής ενδυνάμωσης της Θράκης. Η επένδυση που αφορά στο Έργο Σαπών αναφέρεται στην παραγωγική εκμετάλλευση των 37,5 τόνων επιθερμικού χρυσού που φιλοξενούνται στα δύο μεταλλοφόρα σώματα Οχιάς και Αγ. Δημητρίου τα οποία εντόπισε το ΙΓΜΕ (1987-1991). Εκατόν τριάντα θέσεις εργασίας με τη λειτουργία και 200 κατά τη διάρκεια της κατασκευής της μονάδας προβλέπει το επενδυτικό σχέδιο της Μεταλλευτικής Θράκης για τα κοιτάσματα χρυσού της περιοχής Σαπών στη Ροδόπη. Η επένδυση των περίπου 90 εκατ. ευρώ βρίσκεται σήμερα στο σημείο που βρισκόταν πριν από εννέα χρόνια, οπότε είχε λάβει προέγκριση για τη χωροθέτησή της. Σήμερα ουσιαστικά η επένδυση ξεκινά από την αρχή, αφού η τελευταία απόφαση του ΣτΕ ακύρωσε την προέγκριση που η εταιρεία είχε εξασφαλίσει από το ΥΠΕΧΩΔΕ. Πάντως δεν υπάρχουν σαφείς πληροφορίες ή τυχόν ενδείξεις για αναπτυξιακή προοπτική του έργου. Είναι γεγονός ότι έγκριση της επένδυσης χρυσού στην Χαλκιδική αλλά και αυτή του Περάματος που βρίκεται σε εξέλιξη δείχνουν των δρόμο για την εντατικοποίηση της κοιτασματολογικής έρευνας και την εκμετάλλευση και άλλων δυναμικών πλουτοπαραγωγικών πηγών ορυκτών πρώτων υλών της χώρας. Τα δυναμικά αποθέματα που φιλοξενούντα στις υπάρχουσες μεταλλευτικές αλλά και σε νέες περιοχές κοιτασματολογικού ενδιαφέροντος είναι σε θέση να πολλαπλασιάσουν το γνωστό σήμερα οικονομικό μέγεθος. Με βάση τα αποθέματα και το μεταλλικό περιεχόμενο σε χρυσό, άργυρο, χαλκό, μόλυβδο και ψευδάργυρο η Β. Ελλάδα είναι από τις πλουσιότερες κοιτασματολογικές περιφέρειες της Ευρώπης και μπορεί να αποτελέσει σταθερή μεταλλευτική πηγή για την βιώσιμη ανάπτυξη της Ελλάδας.

5+1 Στρατηγικές Επιλογές Αξιοποίησης των Μεταλλικών ΟΠΥ

1. Τα αποθέματα των 160.000.000 τόννων σιδηρονικελιούχων μεταλλευμάτων, με μέση περιεκτικότητα 0,87 % Ni, χαρακτηρίζονται «εν δυνάμει» αξιοποιήσιμα κοιτάσματα στην βάση εφαρμογής καινοτόμων υδρομεταλλουργικών μεθόδων.
2. Η υλοποίηση διαχρονικής ερευνητικής δραστηριότητας για τον εντοπισμό νέων κοιτασμάτων βωξίτη αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την διασφάλιση βιώσιμου αποθεματικού δυναμικού και παραγωγικής σταθερότητας.
3. Η αύξηση των αποθεμάτων και η παραγωγή νέων υψηλής τεχνολογίας και προστιθέμενης αξίας προϊόντων διασφαλίζει την λειτουργική βιωσιμότητα της τρέχουσας εξορυκτικής δραστηριότητας και διατηρεί την ανταγωνιστική θέση της χώρας στην αγορά λευκολίθου.
4. Η κοιτασματολογική βιωσιμότητα, η οικονομοτεχνική αναβάθμιση και η παραγωγική εκμετάλλευση μικτών θειούχων βασικών μετάλλων (Pb, Zn, Cu, Ag) είναι θέμα και αντικείμενο προτεραιότητας και στρατηγικής σημασίας για την χώρα.
5. Ο χρυσός αποτελεί στρατηγικής σημασίας ΟΠΥ για την βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας και παραμένει στις προτεραιότητες κοιτασματολογικής έρευνας του ΙΓΜΕ στα επόμενα χρόνια.
6. Ορισμένες κρίσιμες ΟΠΥ, όπως είναι το αντιμόνιο, οι σπάνιες γαίες και τα πλατινοειδή απαντώνται στην χώρα μας και μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο κοιτασματολογικής έρευνας και οικονομικού ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένων και των δευτερογενών πηγών, με δεδομένη την προστιθέμενη αναπτυξιακή τους αξία.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *