narvanitidis

Τελευταία γίνεται κάποια κουβέντα για την μεταλλουργική μέθοδο της Ακαριαίας Τήξης, που επιλέχθηκε σαν η καταλληλότερη για να παρθεί ο χρυσός από δύο διαφορετικού τύπου μεταλλεύματα (το χαλκούχο των Σκουριών και το μόλυβδο-ψευδαργυρούχο της Ολυμπιάδας), χωρίς την χρήση κυανίου. Πρόκειται για μια πρωτοποριακή, πρωτότυπη και καινοτόμο τεχνολογία που κατορθώνει να πολλαπλασιάσει τον πλούτο της περιοχής, αφού μαζί με τα συμπυκνώματα μολύβδου και ψευδαργύρου, θα παράγονται χαλκός, χρυσός και άργυρος, πέντε δηλαδή συνολικά προϊόντα που διασφαλίζουν σε μεγάλο βαθμό την βιωσιμότητα της εκμετάλλευσης, την ανταγωνιστικότητα της επένδυσης και την σταθερότητα της απασχόλησης. Και όλα αυτά με χαμηλό τεχνολογικό και παραγωγικό ρίσκο, και ορατή φιλική σχέση με το περιβάλλον και τον άνθρωπο. Οι πιλοτικές δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν από ξένη εταιρία με υψηλό τεχνογνωσιακό επίπεδο και εμπειρία στην συγκεκριμένη μεταλλουργική μέθοδο ήταν επιτυχείς και αυτός ήταν ο βασικός λόγος που οι επενδυτές την εμπιστεύτηκαν για να προχωρήσουν στην υλοποίηση μιας από τις μεγαλύτερες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες στην χώρα. Και αυτό αφορά τόσο στο συνολικό επενδυτικό κεφάλαιο, όσο και στο πλουτοπαραγωγικό μέγεθος αλλά και στις πολλές και νέες ευκαιρίες εργασίας που θα προκύψουν. Απέναντι στο σπουδαίο αυτό γεγονός είναι λοιπόν σαφές ότι επιχειρείται μια ακαδημαϊκού χαρακτήρα συζήτηση, στη βάση μιας βιβλιογραφικής έρευνας, με χαρακτηριστικά θεωρητικής και σεναριακής προσέγγισης, που θα ταίριαζαν περισσότερο σε ένα επιστημονικό συνέδριο. Και βέβαια, η διαφορετική επιστημονική προσέγγιση είναι θεμιτή και μερικές φορές απαραίτητη αρκεί να τηρείται η δεοντολογία στο βαθμό που το επίπεδο, η αξιοπιστία και το περιεχόμενο της πληροφόρησης αντέχουν στη σύγκριση και επιτρέπουν την αντιπαράθεση. Με άλλα λόγια η όλη διαδικασία να οδηγεί στην δημιουργία και την εξέλιξη, και όχι στη στειρότητα και τον δογματισμό. Και πέρα και πάνω από όλα να μην τίθεται σε κίνδυνο η δυναμική αποκατάστασης των νέων ανθρώπων. Η Ακαριαία Τήξη τους δίνει σήμερα την δυνατότητα να γνωρίσουν μια νέα τεχνολογική πρόκληση και ένα νέο πεδίο επαγγελματικής δραστηριότητας. Υπάρχει κάτι πού μπορεί να συγκριθεί με το μεγαλείο πρόσφατων «ακαριαίων» προσλήψεων νέων επιστημόνων? Νέων ανθρώπων που μέσα σε μια μέρα περνούν από τον αργό κοινωνικό «θάνατο» και την ανείπωτη απόγνωση, στην αισιοδοξία και την ελπίδα. Το δημιουργικό λοιπόν ταξίδι ξεκίνησε και το όνειρο αρχίζει να γίνεται πραγματικότητα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *