narvanitidis

«Είναι σαφές το μήνυμα της κοινωνίας για αυστηρή εφαρμογή των όρων βιώσιμης ανάπτυξης»

Η παρουσία του χρυσού έχει συνδεθεί ιστορικά με σημαντικές στιγμές οικονομικής και πολιτιστικής προόδου της ανθρώπινης ιστορίας. Είναι γνωστή η συμβολή του στην δημιουργία του ισχυρού Μακεδονικού κράτους και την εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ενώ η σχέση του με την ανάδειξη του πολιτισμού των Ίνκας, είναι αναντίρρητη. Η σύγχρονη Ελλάδα, εδώ και δέκα τουλάχιστον χρόνια, περιμένει την δική της «χρυσή» εποχή. Τα αποθέματα των εκατοντάδων τόννων χρυσού που φιλοξενούνται στο υπέδαφος της Μακεδονίας και της Θράκης, διατείνουν ότι η προοπτική αυτή δεν απέχει μακριά από την πραγματικότητα. Δυστυχώς η ελληνική κοινωνία δεν στάθηκε ικανή ή δεν θέλησε ν’ ανταποκριθεί θετικά στην μοναδική για την εθνική οικονομία και την χώρα πρόκληση. Επιλέγει ακόμη και σήμερα να γυρίζει την πλάτη της σε μια ιστορική ευκαιρία για νέες αναπτυξιακές δυνατότητες. Αρνείται με επίμονο τρόπο την υλοποίηση όλων των επενδύσεων χρυσού που βρίσκονται σε εξέλιξη. Η Ελλάδα δεν κατορθώνει να πραγματοποιήσει το μεγάλο άλμα στην κατεύθυνση μετατροπής της στην μεγαλύτερη χρυσοπαραγωγό χώρα της Ευρώπης, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το συγκριτικό μεταλλευτικό πλεονέκτημα που διαθέτει. Χάνει την ευκαιρία να δημιουργήσει την δική της ξεχωριστή βιομηχανική δυναμική και φυσιογνωμία, σε μια ιδιαίτερα ευνοϊκή και κορυφαία περίοδο για την παρουσία του χρυσού στην διεθνή χρηματαγορά. Από την άλλη μεριά, στη βάση των εξελίξεων αυτών, είναι σαφές το μήνυμα της κοινωνίας για αυστηρή εφαρμογή των όρων βιώσιμης ανάπτυξης, δηλαδή να επιτυγχάνονται η οικονομική πρόοδος και η αύξηση της απασχόλησης, ενώ την ίδια στιγμή μειώνονται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, σύμφωνα με πρόσφατες ευρωπαϊκές και διεθνείς αναφορές, γίνεται γνωστό ότι στο σημερινό μοντέλο ανάπτυξης, κάθε κάτοικος του πλανήτη καταναλώνει κατά μέσο όρο 17 τόννους ορυκτών προϊόντων τον χρόνο, ένα μέγεθος το οποίο τείνει διαρκώς αυξανόμενο. Αυτό σημαίνει ότι η εξορυκτική βιομηχανία εξακολουθεί να καλύπτει σημαντικές καθημερινές ανάγκες των πολιτών, ενώ η σύνδεση της με την αυριανή ευημερία και πρόοδο προβλέπεται να παραμείνει ισχυρή. Στην πορεία αυτή, η μεταλλευτική βιομηχανία αναζητά την δική της ανανεωτική και συνεπή σχέση με την κοινωνία και το περιβάλλον, τόσο στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που ευρύτερα επαγγέλλεται, όσο και λόγω των συνθηκών που διαμορφώνουν οι νέες κοινοτικές οδηγίες. Ήδη για πρώτη φορά, σε παγκόσμιο επίπεδο γίνονται οι πρώτες κινήσεις για την χάραξη θεματικής στρατηγικής, καθώς και για την ανάδειξη δεικτών βιώσιμης ανάπτυξης των φυσικών πόρων, με έμφαση στην εφαρμογή και αποδοχή συγκεκριμένων διαδικασιών παραγωγής, ενταγμένων στην προοπτική θεσμοθέτησης κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής για την μεταλλευτική βιομηχανία. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, νέες, φιλικές στο περιβάλλον, τεχνολογίες αλλάζουν διαρκώς το τοπίο της μεταλλευτικής βιομηχανίας, δίνοντας την δυνατότητα στην ανάπτυξη και εφαρμογή «καθαρών» και συχνά λιγότερο ενεργοβόρων παραγωγικών διαδικασιών, αλλά και στην διάθεση ανταγωνιστικότερων και υψηλότερης προστιθέμενης αξίας προϊόντων. Η Ελλάδα καλείται να εκμεταλλευτεί το νέο αυτό περιβάλλον. Οι έλληνες πολίτες οφείλουν να κατανοήσουν τις σημαντικές αλλαγές που προωθούνται και να αναγνωρίσουν την δέσμευση όλων να συνταχθούν με τους όρους της βιώσιμης ανάπτυξης. Οι επενδύσεις χρυσού αλλά και οι άλλες μεταλλευτικές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, μπορούν και πρέπει να προχωρήσουν. Η χώρα μας χρειάζεται σήμερα την οικονομική σταθερότητα και την μόνιμη απασχόληση που είναι σε θέση να προσφέρουν οι σχεδιαζόμενες χρυσοπαραγωγικές μονάδες .

Ο άλλος δρόμος που προτείνεται και συχνά προτιμάται, με αυτοδιοικητικές κινήσεις και τοπικές πρωτοβουλίες, αφορούν κύρια σε επιλογές της τουριστικής βιομηχανίας. Η τελευταία, όπως συμβαίνει συχνά τα τελευταία χρόνια, είναι ιδιαίτερα ευμετάβλητη και δεν μπορεί στον ίδιο βαθμό να εγγυηθεί, για την παρουσία υγιούς επιχειρηματικότητας, ανταποδοτικής λειτουργίας και εργασιακής ασφάλειας. Όλα δείχνουν ότι στην νέα αυτή εποχή, ο ελληνικός χρυσός έχει και παρόν και μέλλον.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *